MENU Download - Obiekty: roślinność
 

Krzaki torowe - v 1.0

Krzaki torowe, jako "wagon", które po utworzeniu składu stawia się na torach w zadaniu jako stojący "pociąg". Dzięki temu sprytnemu zabiegowi można zasymulować zarośnięty tor w dowolnym miejscu bez konieczności edycji trasy.


DOWNLOAD


Wierzba wiciowa - v 1.0

Drzewo zrzucające na zimę liście, wysokości do 20m. Na skutek ścinania pędów wierzba biała przybiera stopniowo malowniczą formę drzewa głowiastego. W niektórych okolicach stanowią one nawet typową cechę krajobrazu (np. na Mazowszu).


DOWNLOAD


copyright DeMoN 2019

Szablon by Sliffka