MENU Trasy: Linia 111 Kraków - Kocmyrzów (Kocmyrzówka)
 
O trasie Co nowego Galeria Pobierz Autorzy

"Kocmyrzówka" w rzeczywistości i Open Rails

Rzeczywistość...

Linia powstała w 1899 roku jako strategiczna nadgraniczna linia łącząca Kraków ze stacją towarową na granicy Austro-Węgier i Rosji w Kocmyrzowie. Na linii od początku prowadzono również przewozy pasażerskie. Jeszcze przed I wojną światową zbudowano odnogę do stacji Mogiła, która od głównej linii odbijała w Czyżynach. Po I wojnie światowej, rozpadzie Austro-Węgier i powstaniu II Rzeczypospolitej znaczenie linii bardzo spadło.

W miarę rozrastania się Krakowa i budowy linii tramwajowych linia 111 stopniowo traciła na znaczeniu. W 1954 roku zawieszono kursowanie pociągów Czyżyny - Mogiła. Miało to związek z uruchomieniem linii tramwajowej w powstającej Nowej Hucie wzdłuż Alei Jana Pawła II (ówczesnej Planu 6-letniego). Mimo tego na głównej linii do Kocmyrzowa w dalszych latach pociągi jeszcze kursowały, będąc praktycznie jedynym środkiem komunikacji zachodnich osiedli starej Nowej Huty z centrum Krakowa. Sytuacja zmieniła się w 1968 roku, kiedy uruchomiono linię tramwajową wzdłuż ulicy Kocmyrzowskiej do Wzgórz Krzesławickich. Pociągi pasażerskie przestały kursować w 1970 roku i rozpoczął się systematyczny demontaż kolejnych odcinków na obszarze Krakowa. Ostatni czynny, ale nieużywany odcinek linii, Kraków - Lubocza – Kocmyrzów został zamknięty w 1994 roku i praktycznie w całości zlikwidowany w 2003 roku.

... i w Open Rails

Pierwotnie trasa stworzona do symulatora Microsoft Train Simulator skupia się na okresie 1961-1963. Niestety nie została ukończona, stan prac oceniany jest na 70%. Układ torowy jest kompletny, zawiera pełną trasę z Krakowa Głównego do Kocmyrzowa z szeregiem bocznic do różnych zakładów. Praktycznie cała trasa posiada infrastrukturę i otoczenie w bliskiej i średniej odległości. Najbardziej kompletna jest północna część od Kocmyrzowa, Kraków wymaga jeszcze ukończenia. Po latach "zawieszenia" ruszyły prace nad ożywieniem projektu. W pierwszej kolejności, po latach, powstał tryb Timetable, czyli seria zadań z  taborem. W planach jest rozbudowa otoczenia trasy oraz wykonanie więcej dedykowanego taboru i zadań.

Odtworzony jest Kraków Główny w historycznym układzie torów, wszystkie stacje, bocznice i przystanki na całej długości trasy do Kocmyrzowa.

Więcej szczegółów znajduje się w dziale "Co nowego".

 

copyright DeMoN 2019

Szablon by Sliffka