MENU Symulator: Open Rails NewYear MonoGame
 
Co to jest? Co nowego Pobierz Konfiguracja

Zalecana konfiguracja

Ponieżej przedstawione są zalecane ustawienia programu w celu maksymalnego wykorzystania jego możliwości symulacyjnych.

Opcje zależne od mocy komputera należy ustawiać pojedynczo, za każdym razem sprawdzając wydajność. Minimalna płynność obrazu zaczyna się od 30 kl/s (FPS), optymalna od 60 kl/s.

Dla przykładu komputer z 2016 roku z podzespołami Intel i7 4790, 16GB RAM, GeForce GTX960 4GB RAM bez problemu osiąga wydajność na poziomie 150 kl/s przy maksymalnych ustawieniach graficznych.

Gdy komputer jednak nie jest w stanie sprostać maksymalnym ustawieniom graficznym, w pierwszej kolejności, należy ograniczyć odległość pola widzenia, potem
wyłączyć cienie, a na końcu obniżyć zagęszczenie obiektów. Pomocna może być opcja dynamiczna zmiana ustawień dla utrzymania wydajności z ustawieniem 30 kl/s.

Bardzo ważna jest opcja Vertical Sync, która synchronizuje odświeżanie monitora z klatkami na sekundę, zapewniając kompromis między płynnością, a rozwarstwianiem obrazu. Dla monitora z odświeżaniem 60Hz, będzie to 60 kl/s, analogicznie dla 75Hz - 75 kl/s itd. Kolejną zaletą tej opcji jest obniżenie zużycia zasobów procesora i karty graficznej, co za tym idzie ich temperatury.

Dla ułatwienia informacje zostały pokolorowane:
Kolor zielony: włączone
Kolor czerwony: wyłączone
Kolor żółty: według preferencji
Kolor pomarańczowy: zależy od komputera
Kolor niebieski: konkretne ustawienie

General:

Alerter in cab:
Also in external views:
Control confirmations:
Map window:
Retainter valve on all cars:
Graduated release air
 brakes:
Brake pipe charging rate:
Language:
Pressure units:
Other units:
Disable TCS Scripts:
Enable webserver:
Port number:
Overspeed monitor:
Watchdog:
Run at 32bit on WIN64bit:

Save commands for replay:
Reduce memory usage:
- czuwak aktywny (według preferencji)
- czuwak w widoku zewnętrznym (według preferencji)
- opis przyrządów / informacja o naciśnięciu przycisku (włączenie)
- interaktywna mapa "CTRL+9" (włączone)
- zawory ustalające w każdym wagonie (wyłączone)

- stopniowe luzowanie hamulców (włączone)
- stopień napełniania przewodu hamulcowego (21 PSI/s)
- język (English)
- jednostki ciśnienia np. BAR, PSI (automatic)
- inne jednostki np. km/h, mph (Route)
- wyłączenie systemu TCS (według preferencji)
- udostępnienie serwera (według preferencji)
- numer portu (według preferencji)
- zabezpieczenie przekroczenia prędkości (według preferencji)
- system monitorujący (włączone)
- wymuszanie włączenie wersji 32bit na systemie 64bit
(włączone na starym komputerze)

- historia podawanych komend w powtórce (według preferencji)
- redukcja użycia pamięci (włączone ponieżej 4GB RAM)

Audio:

MSTS Bin compitybile
 sounds:
Sound volume:
Sound detail level:
External sound heard
 internally:
- dźwięki kompatybilne z MSTS Bin (włączone)

- głośność dźwięku w % (według preferencji)
- poziom szczegółowości dźwięków (5)

- poziom głośności dźwięków zewnętrznych w kabinie (15%)

Video:

Dynamic shadows:
Shadow for all shapes:
Fast full-scree alt-tab:
Glass on in-game windows:
Model instancing:
Vertical sync:
cab 2D strech:
Viewing distance:
Distant mountains:
Viewing distance (km):
Viewing vertical FOV:
World object denisty:
Windows size:
Ambient daylight brihtness:
Anti-aliasing:
Overhead wire:
Double overhead wires:
- cienie dynamiczne (zależy od komputera)
- cienie wszystkich obiektów
(zależy od komputera)
- przełącznie trybu: pełny ekran / okno (włączone)
- przezroczyste okienka pomocy w grze (według preferencji)
- redukcja informacji o położeniu obiektów (włączone)
- synchronizacja FPS z częstotliwością monitora (włączone)
- rozciąganie kabin 2D do rozdzielczości w % (według preferencji)
- dystans widoczności
(zależy od komputera)
- widoczność dalekich gór
(zależy od komputera)
- odległość widzialności dalekich gór
(zależy od komputera)
- szerokość pola widzenia (45)
- zagęszczenie obiektów
(zależy od komputera)
- rozdzielczość w tybie okna (według preferencji)
- jasność światła w % (według preferencji)
- wygładzanie krawędziowe
(zależy od komputera)
- generowane przewody trakcji elektrycznej (włączone)
- podwójny przewód jezdny trakcji elektrycznej (włączone)

Simulation:

Advanced adhesion model:
Adhesion moving average
 filter size:
Brake couplers:
Curve depedent resistance:
Curve dependent speed
limit:
Tunnel dependent resistance:
Wind dependent resistance:
Override non-electrificed
 route line-voltage:
Steam locomotive hot start:
Simple controls and
physics:

Activity options:
Forced red at station stops:
Open/close doors in AI
 trains:


Location-linked passing
 path processing:
- zaawansowany model przyczepności (włączone)

- niestabilność przyczepności (10)
- możliwość rozerwania sprzęgu (włączone)

- opór toczenia na łukach (włączone)

- limit prędkości na łukach (włączone)
- opór powietrza w tunelach (włączone)
- opór powietrza względem wiatru (włączone)

- możliwość jazdy bez trakcji elektrycznej (wyłączone)
- parowozy gotowe do jazdy
(włączone)

- proste sterowanie i fizyka (wyłączone)


- wymuszanie sygnału Stój przy postoju na stacji (włączone)

- otwieranie i zamykanie drzwi w pociągach sterowanych
przez komputer (włączone)


- zaawansowane ustawienia mijanek (włączone)

Keyboard:

Ustawienia klawiszologii:


 
- dla graczy jeżdżących w Train Simulator lub Train Sim World
od Dovetail zaleca się zamienić klawisze A i D miejscami
A - zwiększenie pozycji nastawnika
D - zmniejszenie pozycji nastawnika

Data logger:

Separator:
Speed units:
Start logging with
simulation start:
Log performance data:
Log physics data:
Log miscellanous data:
Log Steam performance
 data:
Verbose ENG/WAG
 configuration messages:
- rodzaj separatora np. przecinek, kropka (według preferencji)
- jednostki prędkości np. km/h, mph
(według preferencji)

- zapisywanie parametrów od startu
(według preferencji)
- zapisywanie wydajności
(według preferencji)
- zapisywanie fizyki jazdy
(według preferencji)
- zapisywanie dodatkowych danych
(według preferencji)

- zapisywanie wydajności pary parowozów
(według preferencji)

- pełne komunikaty konfiguracyjne
(według preferencji)

Evaluation:

Log train speed:
Interval (sec):

Time:
Train speed:
Max. speed:
Signal state:
Track elevation:
Direction:
Control mode:
Distance travelled:
Throttle %:
Brake cyl press:
Dyn brake %:
Gear setting:

Log station stops:
- zapis prędkości pociągu (według preferencji)
- gęstość zapisu w sekundach
(według preferencji)

- czas
(według preferencji)
- prędkość
(według preferencji)
- maksymalna prędkość
(według preferencji)
- stan semafora
(według preferencji)
- pochylenie toru
(według preferencji)
- kierunek
(według preferencji)
- tryb kontroli
(według preferencji)
- przebieg
(według preferencji)
- nastawnik jazdy w %
(według preferencji)
- ciśnienie cylindrów hamulcowych
(według preferencji)
- hamowanie elektrodynamiczne w %
(według preferencji)
- pozycja skrzyni biegów
(według preferencji)

- zapis postojów na stacjach
(według preferencji)

Content:

Ścieżki dostępu do tras i
 taboru:


 

- ustawienie lokalizacji katalogów z trasami i taborem (można
 wybierać między dodaniem każdej trasy osobno z dedykowanym
 taborem "mini route" lub dodaniem kilku tras ze wspólnym
 taborem - wszystko zależy jak autorzy tras je ustawili)

Updater:

Aktualizacje programu: - wybieranie między wersjami (wyłączone)

Experimental:

Super-elevation:
Minimum length (m):
Gauge (mm):
Automatically tune settings
 to keep performance level:

Target frame rate:
Show shape warnings:
ETCS Circular speed gauge:
Level of detail bias:
Precipitation box height:
Precipitation box width:
Precipitation box length:
Load day/night texture only
 when needed:
Signal light glow:
Correct questionable
braking parameters:
Activity randomization:
Activity weather randomization:
Extend objects maximum
 viewing distance to horison:
Load DDS textures in preference to ACE:
MSTS Enviroments:
Adhesion proportional to
 rain/snow/fog:
Adhesion factor correction:
Adhesion factor random
 change:
- boczne przechylenie toru na łukach (1)
- minimalna długość łuku w metrach (50)
- szerokość toru w milimetrach (1435)

- dynamiczna zmiana ustawień dla utrzymania wydajności
 (włączone na słabych komputerach)
- żądana ilość klatek na sekundę (60 na
słabych komputerach)
- wyświetlanie błędów obiektów w logu (włączone)
- okrągłe tarcze systemu ETCS (włączone)
- wymuaszenie szczegółowości obiektów względem odległości (0)
- wysokość prostopadłościanu opadu atmosferycznego (100)
- szerokość
prostopadłościanu opadu atmosferycznego (1500)
- długość
prostopadłościanu opadu atmosferycznego (1500)

- ładowanie dziennych/nocnych tekstur gdy popotrzeba (włączone)
- poświata lamp semaforów (wyłączone)

- korekcja niestandardowych parametrów hamulca (wyłączone)
- losowe sytuacje w zadaniach np. usterki, czasy (0)

- losowa pogoda w zadaniach (według preferencji)
- zwiększenie odległości wyświetlania obiektów
(zależy od
 komputera)


- preferencja ładowania tekstur DDS względem ACE (włączone)
- pogoda z MSTS (wyłączone)

- przyczepność proporcjonalna do deszczu/śniegu/mgły (włączone)

- korekcja przyczepności (130%)

- losowa zmiana przyczepności (10%)

 

copyright DeMoN 2019

Szablon by Sliffka